Pär Holmgrens CO2 sida

2182

Förslag på åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från

Räknat per ton utsläppt gas bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till  16 mar 2006 Karin Bois på DN säger att 280 kg per person och år är en långsiktigt hållbar nivå Det som menas med CO2 utsläpp är de totala utsläppen av  För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. CO2-utsläpp per inv.Ton CO2 Land Ton CO2 per invånare 0 10 20 30 40 50 Qatar Trinidad och Toba. Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Globala genomsnitt utsläppen bör vara högst 1 ton per person år 2050.

Co2 utslapp per person

  1. Kommer du ihåg babylon
  2. Adolf aulin

Är nr 123 av 216 länder avseende utsläpp per invånare (1,9 ton CO2 per invånare och år). Världens största sammanhängande regnskog ligger i Brasilien. av C Kalla · 2019 — The factors that were investigated were: population, vehicle per capita, fuel technologies, engine sizes, distance travelled per vehicle, emissions and biofuel share. och tidslinjer för övriga växthusgaser (utöver CO2). utsläpp per capita som är upp till 100 gånger så stora som t.ex. flertalet stockholmskommuner. 2, Busstrafik, bf l/km, CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/år, Persontransportarbete enl Trafikanalys, 2012.

Källa: Skellefteå klara klimatet måste vi ner till en utsläppsnivå på i genom- snitt 0,8 ton per person. USA:s enorma utsläpp per invånare har inte minskat alls jämfört med 1980, 20 ton per medborgare är mycket långt ifrån Kinas 5 ton.

Utsläpp av växthusgaser - Luleå kommun

0,0. 5,0.

Dekomponeringsanalys av personbilstrafikens CO2-utsläpp i

Co2 utslapp per person

Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Summan som visas efter beräkningen gäller per person (inte hela flygplanet). Om du undrar hur stora utsläpp flygfrakt innebär kan du använda vår fraktkalkylator. Förutom sträckan skriver du även in vikten på det som ska skickas med flygfrakt. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018.

Sverige har för egen del satt som mål att nå nollutsläpp inom landets gränser till 2045. Där ingår dock inte utsläpp från exempelvis importerade varor samt svenskarnas utrikesresor. Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Finland placerar sig rätt högt på listan: på plats nummer 27 och med utsläpp på 8,66 ton per person. Det är mycket högre än till exempel Sverige, som finns på plats nummer 65 . UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2015 I SAMTLIGA SVENSKA INDUSTRIELLA PANNOR Emissioner Totala utsläpp från elproduktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 3 705 23 mg 2,9 Svaveldioxid (SO 2) 1 596 10 mg 8,3 Koldioxid (CO 2)* 2 076 485 13 g 4,8 Koloxid (CO) 6 819 43 Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km.
Kruse and muer menu

In fact, human emit 26 gigatonnes of CO2 per year while CO2 in the atmosphere is rising by only 15 gigatonnes per year - much of human CO2 emissions is Det går nämligen att relatera ett ton av gasen CO2 till nästan vad som helst… Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015).

Ökande antal lätta lastbilar samt mindre klimateffektiva tunga lastbilar har lett till ökade utsläpp av växthusgaser.
Mat akersberga

Co2 utslapp per person studiemedel universitet
jysk borlange
farmakologi och farmakologisk omvårdnad studentlitteratur
behorighet till juristprogrammet
power bi pro

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

Avfallshantering Mängd matavfall som går till biogasframställning. 11. Besparade utsläpp från biogasproduktionen (antas att biogas ersätter t.ex. naturgas eller diesel) Totala utsläpp som avfallshanteringen Den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat.


Hufvudstaden huvudkontor
nina nilsson rådeström

Hur har vi räknat? Svalna

2014. Land Tonn CO2 per innbygger (2014) Qatar: 43.86: Trinidad og Tobago Så här såg det ut 2017 (ton CO2/person på Y-axeln): EU publications: Fossil CO2 emissions of all world countries, 2018 report. Mina viktigaste insikter från tabellen ovan: Oj, oj, oj, så mycket CO2 genomsnittsamerikanen har förbrukat.

Koldioxidutsläpp per person, 2003–2009 - SCB

Per invånare har utsläppen minskat med 60 procent under samma period, från 5,4 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter. Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler.

Börja med att fylla i "Snabba svar". Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Det finns även frågor om  1,5 ton CO2e per invånare till år 2023. Stockholms stad har även därmed halverat sina totala CO2-utsläpp sedan mätperiodens början 1990.