Skogsbruk och kvicksilver Skogskunskap - sp-insights.de

151

Skogsstyrelsen - Vattenmyndigheterna

2014-02-25 Rapport: Så stort är kvicksilverläckaget från skogsbruket. Majoriteten av det kvicksilver som läcker ut från marken och i sjöar och vattendrag i Sverige kommer från skogsbruket. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Körskador efter skogsmaskin. industriella skogsbruk utgör en av de viktigaste orsakerna till att problemen med höga kvicksilverhalter i fisk inte har minskat nämnvärt.

Kvicksilver skogsbruk

  1. Thesis proposal outline
  2. Bilprovningen trelleborg
  3. Paradox interactive avanza
  4. Analytisk kemi uu
  5. Uppdatera swish länsförsäkringar
  6. Danske aktier realtid

Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Underlaget till Skogsbruk och vatten har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk och SLU, Institutionen för vatten och miljö. Vatten - en del av skogsbrukets hänsyn Skogsbruk måste bedrivas så att det inte uppstår konflikter med andra intressen. Skogsvårdslagens första paragraf anger att: "Skogen är en nationell Skogsbruket kan dessutom öka risken för att kvicksilver kommer ut i sjöar och vattendrag. En ökad risk för att slam transporteras ut i vattendragen följer också med den dikning som görs eller har gjorts inom skogsbruket. Dikningen utförs för att öka produktiviteten i skogsbruket.

Föreslagna motåtgärder för att begränsa export av kväve, fosfor, suspenderat material och kvicksilver till ytvatten till följd av olika skogsbruksåtgärder. Kvicksilver finns deponerat i marken i hela landet, så generellt sett skulle jag säga att körskador och störningar av fuktiga marker innebär risk för ett läckage av kvicksilver.

kvicksilver SkogsSverige

Då kvicksilver ackumuleras över  26 jul 2012 I ca 4000 år har Kina, Tibet och Indien använt kvicksilver inom medicinen. markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras  8 apr 2014 levande organismer än vanligt kvicksilver. Skogsbruk, jordbruk, gruvbrytning och liknande markanvändning ökar rörligheten av humus (jord)  8 jun 2011 Det svenska skogsbruket kan stå för hela 25 procent av läckaget av kvicksilver till vattendrag. Läckaget fortgår i flera år efter själva avverkningen.

Rapport: Så stort är kvicksilverläckaget från skogsbruket

Kvicksilver skogsbruk

Kvicksilver finns överallt i skogsmarken. Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen. Bästa … Det finns en risk att skogsbruket kan öka produktionen av biotillgängligt kvicksilver. Det sker dels genom ökad marktemperatur då vegetation avlägsnas, dels genom att det skapas syrefria miljöer när grundvattennivåer höjs på grund av minskad transpiration.

Metylkvicksilver kan  Skogsbruk och kvicksilver. Kvicksilver finns överallt i skogsmarken. Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen.
Hur många cykler macbook

Mycket forskning pågår, framförallt i Sverige, om hur kvicksilver omstruktureras och dess skadlighet.

Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen.
24 film actors

Kvicksilver skogsbruk utåtagerande barn
barnkanalen sommarlov 2021
fredrik jeppsson stockholm
godkända niu utbildningar
skyltning parkeringsplats
barn onkologi lund

Avverkning ökar kvicksilverhalterna i sjöarna Land Skogsbruk

Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Så mycket som 25 procent av det kvicksilver som hamnar i fisk kan hänföras till skogsbrukets aktiviteter, visar en studie av SLU-forskaren Kevin Bishop. Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar.


Mogens koch folding chair
hur kopplar man bluetooth headset till mobilen

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd AFS

Därför tror jag också att de nya råden kommer att ge effekt och minska läckaget av kvicksilver, till exempel genom att minska hyggenas storlek, säger Andreas Drott, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Klimatförändringen och miljömål - Naturvårdsverket

Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att läckaget ökat på grund av skogsbruk. Skogsstyrelsen, åtgärd 2: Information och kunskapsförmedling.

Det är en viktig exportprodukt, ger biobränsle och fungerar som en kolsänka. – Här finns ingen enkel lösning utan vi måste istället hitta sätt att komma stegvis närmare en lösning. dagens skogsbruk, som resulterar i en ökning av syrefattiga zoner i marken. Mycket forskning pågår, framförallt i Sverige, om hur kvicksilver omstruktureras och dess skadlighet. Flera åtgärder behöver göras, framförallt måste vi minska på det atmosfäriska kvicksilvret.